Copywriter  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Подготовка на статии;
- Редовно поддържане на социално присъствие;
- Регулярно обновяване на различните фирмени профили;
- Комуникация със съответния отдел за набавяне на нужните визуални asset-и;
- Спазва зададените срокове за изпълнение на проектите, които работи;

Нашият успешен кандидат има:

- Основно познаване и работа с администрация на уеб сайтове;
- Познания за работа с Joomla са предимство;
- Задължително е много добро ниво на английски език;
- Умение за работа в екип при зададени времеви срокове;
- Конфиденциалност по отношение на продуктите, информацията и сроковете, с които работи;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint и др. В случай, че лицето не е достатъчно квалифициран за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Собствено работно място;
- Напълно лицензиран и винаги обновяван софтуер;
- Ментор, който следи за професионалното развитие и който отговаря за допълнителна квалификация и преквалификация;
- Обучаваме своите кадри;

- Петдневна работна седмица, осем часов работен ден;