XML програмист  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Създаване на XML каталози за работа с CAD, CAM системи по изградена примерна структура;
- Корекции на вече съществуващи XML каталози създадени от МОС Консулт или от клиенти и партньори на фирмата;
- Тестване на изправността на каталозите в CAD, CAM или NET системи;
- Обновяване на данни в CAD, CAM или NET системи на отдалечени или локални сървъри на МОС Консулт, клиенти или доставчици на фирмата;
- Извършва мониторинг на системата на клиента, както и оптимизация на инсталацията и база данни;
- Изпраща публична документация на клиенти при необходимост.

Нашият успешен кандидат има:

- Държим на познания в програмирането;
- Придобито или в процес на придобиване на висше образование с образователно – квалификационна степен ‘‘ Бакалавър ‘‘ или ‘‘ Магистър ‘‘ в областта на Компютърните системи и технологии, Автоматизация на производството, Инженерен дизайн и друго релевантно инженерно образование;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint, Notepad++ и др.; В случай, че лицето не е достатъчно квалифициран за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;
- Задължително добро ниво на английски език. Оценяваме позитивно кандидати владеещи английски и немски език.

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Собствено работно място;
- Напълно лицензиран и винаги обновяван софтуер;
- Ментор, който следи за професионалното развитие и който отговаря за допълнителна квалификация и преквалификация;
- Обучаваме свои кадри и не търсим специалисти в нашия бранш;
- Петдневна работна седмица, осем часов работен ден.