CAD/CAM Trainer  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Професионални обучения по предлагани продукти от МОС Консулт;
- Обучава клиенти, партньори и служители на МОС Консулт за работа със софтуерни продукти предлагани от фирмата;
- Изготвя и поддържа база данни с клиентите на МОС Консулт;
- Разработва документация за работа с продукти, както и видео уроци;
- Разработва планове и програми за обучения на клиенти в зависимост от използваните софтуерни продукти;
- Изготвя фирмени презентации, както и презентации на предлагани услуги и продукти;
- Запознава, обучава, презентира пред служители и клиенти на МОС Консулт нови версии на софтуерни продукти и техните функции.
- Командировки в страната и чужбина.

Нашият успешен кандидат има:

- Държим задължително на отлично ниво на английски език – писмен и говорим. Позицията е свързана с пътувания и комуникации с клиенти и партньори от различни националности и държави. Оценяваме позитивно кандидати владеещи втори западен език;
- Да притежава отлична писмена грамотност по български език;
- Да спазва строг корпоративен бизнес етикет на облекло;
- Придобито или в процес на придобиване висше образование с образователно - квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър“ в областта на Компютърни системи и технологии, Автоматизация на производството, Инженерен дизайн, както и друго релевантно образование;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint, Notepad++ и др. В случай, че лицето не е достатъчно квалифицирано за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;
- Работим с множество клиенти в чужбина. Държим на познанията и квалификацията на служителите си.

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Служебен телефон, право на ползване на служебен автомобил при необходимост (среща с клиенти, обучения), фирмена кредитна карта.
- Обучаваме своите кадри и не разчитаме на опит с imos CAD CAM, Homag eSolution или Holzma продукти;
- Позиция в постоянно и динамично развиваща се с ясни цели компания, която цени и инвестира в развитието на персонала си;
- Справедливо предложение на заплащане, което мотивира и стимулира нашите служители.