Търговски пътник  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Презентации и продажба на софтуерните продукти и услуги, консултации на клиенти. Връзка с клиенти, доставчици и други партньори;
- Продава предлаганите от МОС Консулт софтуерни продукти и услуги на клиенти и доставчици на МОС Консулт;
- Организира доставките на софтуерните продукти, произведени от доставчици на МОС Консулт;
- Изготвя и поддържа база данни с клиентите на МОС Консулт;
- Изготвя подробна статистическа информация за всички направени продажби;
- Изготвя подробни фирмени презентации, както и презентации на предлагани услуги и продукти;
- Запознава клиентите и партньорите на МОС Консулт с всички новости свързани с предлаганите продукти и услуги;
- Отговаря за подробното и коректно описание на предлаганите продукти и услуги в онлайн пространството и печатните материали на МОС Консулт;
- Следи за изтичането на абонаментни услуги и отговаря за тяхното подновяване.

Нашият успешен кандидат има:

- Държим задължително на отлично ниво на английски език. Оценяваме позитивно кандидати владеещи английски и немски език или втори чужд език е предимство;
- Да притежава отлична писмена грамотност по български език;
- Придобито или в процес на придобиване на висше образование с образователно – квалификационна степен ‘‘ Бакалавър ‘‘ или ‘‘ Магистър ‘‘ в областта на Мениджмънт и Управление, Маркетинг и продажби, Компютърни системи и технологии, Автоматизация на производството, както и друго релевантно инженерно образование;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint, Notepad++ и др. В случай, че лицето не е достатъчно квалифицирано за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;
- Комуникативни умения;
- Умения за управлението на времето и стреса;
- Умения за справяне с конфликтни ситуации;
- Свидетелство за управление на МПС
- Работим с множество клиенти в чужбина. Държим на познанията и квалификацията на служителите си.

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Собствено работно място;
- Напълно лицензиран и винаги обновяван софтуер;
- Ментор, който следи за професионалното развитие и който отговаря за допълнителна квалификация и преквалификация;
- Обучаваме своите кадри и не разчитаме на опит с imos CAD CAM, Homag eSolution или Holzma продукти;
- Позиция в постоянно и динамично развиваща се с ясни цели компания, която цени и инвестира в развитието на персонала си;
- Длъжността се извършва на място при клиенти, което е свързано с командировки и пътувания;
- Справедливо предложение на заплащане, което мотивира и стимулира нашите служители.