Графичен дизайнер  apply now

Твоето ежедневие ще включва:

- Изготвяне дизайна на фирмения каталог, рекламните брошури, листовки и всички материали във връзка с рекламните кампании, както и видео клипове;
- Стилизира и обработва изображенията във фирмения сайт на компанията;
- Подготовка на 3D интериорни сцени;
- Подпомага работата на графичния отдел с дейността си;
- Спазва зададените срокове за изпълнение на проектите, които работи;

Нашият успешен кандидат има:

- Добро познаване и работа с: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After effects, Corel Draw, Cinema 4D;
- Познания за работа с Joomla е предимство;
- Умение за работа в екип при зададени времеви сроковe;
- Конфиденциалност по отношение на продуктите, информацията и сроковете, с които работи;
- Компютърна грамотност и умения по най – новите версии на Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint, Microsoft Office Outlook, Microsoft Windows, Microsoft Skype for Business, Microsoft SharePoint и др. В случай, че лицето не е достатъчно квалифициран за работа с изброените софтуерни продукти, ще му се предостави документация да се запознае в рамките на тестовия период за работа;
- Задължително добро ниво на английски език;

Разпознаваш ли себе си в това предложение? Очакваме актуална автобиография (на български или английски език), а в замяна предлагаме:

- Собствено работно място;
- Напълно лицензиран и винаги обновяван софтуер;
- Ментор, който следи за професионалното развитие и който отговаря за допълнителна квалификация и преквалификация;
- Обучаваме своите кадри;
- Петдневна работна седмица, осем часов работен ден;