Бенефити  
МОС Консулт предоставя много различни и атрактивни бенефити
 trainings  languages  tell a friend
Корпоративни обучения Курсове по чужди езици Бонус препоръчай приятел
Непрекъснати обучения за повишаване на познанията и преквалификация Чуждестранни учители повишаващи нивото на познания на чужди езици Всеки служител получава бонус за препоръчан колега
 working hours  bonuses  beta software
Гъвкаво работно време KPI бонуси Software Beta тестове
Почасово работно време за студенти и стажанти, възможности за втора работна смяна Бонус политика възнаграждаваща резултатите на служителите на всеки шест месеца Бета софтуер от доставчиците ни. Информация преди публикация на световния пазар
world wide business trips  parking  
Командировки в цял свят Паркинг  
Командироваме служителите си в над 120 държави Достатъчно свободни паркинг места за всички служители