Младши счетоводител  apply now

ОПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Обработка на първични счетоводни документи
- Изготвяне на текущи счетоводни и ТРЗ справки и декларации
- Отговаря за организацията и систематизацията на счетоводните документи
- други свързани с счетоводното и оперативно отчитане дейността на фирмата

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

- Завършено висше образование - Счетоводство или Финанси
- Висока степен на прецизност и лична организация
- Възможност за приоритизиране на поставените задачи
- Умения за работа в екип
- Опит в работа със счетоводен софтуер
- Познания по английски език

ЗА ПРЕДИМСТВО ЩЕ СЕ СЧИТА:

- Завършено допълнително обучение по счетоводство и финанси
- Предимство е счетоводен опит в производство

РАБОТОДАТЕЛЯТ ПРЕДЛАГА:

- Справедливо предложение на заплащане, което мотивира и стимулира нашите служители.
- Трудов договор на пълен работен ден